Sõidu- ja aiateed, platsid

Kõikvõimalike välispindade katmisel on looduskivist esirinnas ikka graniit ja kvartsiit — sõiduteed, kõnniteed ja platsid. Tulenevalt kohalikest maavaravarudest kasutatakse Eestis eriti just eramute puhul ka paekivist sillutist, mis on valdavalt loodusliku või karestatud pealispinnaga ning ei muutu vihmaga libedaks.

Kuidas paigaldada?

Sõltuvalt aluspinnasest sobib looduskividest sillutise paigaldamiseks kas liivaalus või tsemendimört, mis garanteerivad sillutisele stabiilse aluspinnase ja vuugitäite.